Praha Kunratice – zeleň u bytového domu

 

Komplex tří bytových domů, kde přízemní byty byly obohaceny o zahrádky. Podstatná plocha byla situována nad podzemními garážemi, takže nebylo možné ozelenit zahrady stromy, ani většími keři. Použity byly popínavé a drobné dřeviny, rostliny, trvalky a okrasné traviny. Na terasu navazuje vždy travnatá plocha. Realizace se ujala firma Malus.