Nová Ves pod Pleší – zeleň nemocničního areálu

 

Podkladem pro návrh zeleně pro plochu na jižní straně od hlavní budovy nemocnice byly dobové fotografie. Hlavní část rekreační zahrady tvoří reprezentativní travnatá plocha, ze které jsou odstraněny nevhodné jehličnaté dřeviny. Jsou v ní symetricky situovány okrasné záhony. Po okrajích travnaté plochy tvoří osázení okrasné půdopokryvné růže v barvách světle růžové a bílé, doplněny o stromkové růže ve stejných odstínech.

Centrální kruhový záhon a záhony podél hlavní budovy nemocnice jsou řešeny jako trvalkové výsadby se zvýšenou autoregulací a s extenzivní údržbou. Jedná se tedy o výsadby celoročně vizuálně atraktivní s nízkými nároky na údržbu. Jde o kombinaci okrasných travin, trvalek a cibulovin – kombinaci barev, struktur a textur.

V zalesněné části u navržených sportovišť jsou stávající stromy doplněny o keřové patro v podobě rododendronů a bíle kvetoucích hortenzií.
Obnovenou fontánu lemuje trvalkový záhon se stínomilnými trvalkami, který doplní v tomto prostoru stávající rododendrony a nově navržené výsadby hortenzií.