Jesenice u Prahy – větrolam

 

Cílem projektu Sázíme budoucnost je mimo jiné vysazení listnatých stromů mimo les ve spolupráci dobrovolníků s odborníky z oboru. Záměrem je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podstatou je odborná výsadba, ale i následná péče.

V našem případě se jedná o výsadbu listnatých stromů v podobě větrolamu. Ty jsou pro zvýšení účelu funkce větrolamu doplněny o jehličnaté stromy a listnaté keře.

Větrolam slouží k ochraně půdy proti erozi a nemá vliv pouze na erozní procesy, ale ovlivňuje také mikroklima blízkého okolí – teplotu a vlhkost vzduchu, evapotranspiraci, teplotu půdy apod.
Jedná se o poloproudový větrolam, který se skládá se ze dvou řad stromů a dvou řad keřů na vnější straně větrolamu. Část větru jím projde a část obteče. Řady stromů jsou od sebe vzdáleny 3 – 4m. Vnější řada je od plotu vzdálena cca 4m. Jednotlivé stromy v řadě jsou od sebe vzdáleny 3 – 3,5m. Mezi řadami stromů je volný udržovací pruh pro údržbu. Výběr dřevin je kombinací dřevin dlouhověkých, krátkověkých, melioračních keřů a vychází z dané lokality. Vybrány jsou přirozeně se vyskytující druhy dřevin odpovídající dané nadmořské výšce. Mezi základní dřeviny patří javor mléč, habr obecný, dub zimní, lípa srdčitá, borovice lesní a borovice černá. Doplňují je bříza pýřitá, ořešák královský, jabloň lesní, vrba bílá a střemcha obecná. Keřové patro se skládá ze svídy bílé, lísky obecné, dřínu obecného, šeříku obecného, trnky obecné, hlohu obecného, bezu černého a růže šípkové.