Návrh sadových úprav

Na základě  Vašich přání a požadavků, které zjistíme během první konzultace u Vás na pozemku a po průzkumu a přeměření terénu, zhotovíme dvě až tři varianty návrhu sadových úprav, které zachycují rozložení a tvar základních  ploch  (trávník, záhony, zpevněné plochy) a  terénních modelací, umístění vodních prvků, drobných zahradních staveb, herních prvků, užitkových záhonů, kamenů, atd. Z jednotlivých variant si vyberete jednu, která nejvíce odpovídá Vašim představám. Na konečný návrh sadových úprav vypracujeme osazovací plán.

navrh

Osazovací plán znázorňuje rozmístění jednotlivých druhů a kultivarů vybraných rostlin v zahradě. Je doplněn o seznam všech zvolených rostlin, ve kterém je rostlinný materiál rozdělen do kategorií jehličnany, listnaté stromy a keře, trvalky, traviny, popínavé rostliny, cibuloviny.  V seznamu je u každého druhu rostliny uveden celkový počet použitých kusů. Jednotlivé rostliny najdete v osazovacím plánu pod konkrétním číslem s příslušným počtem kusů.

osazovaci plan

Technický výkres je okótovaný návrh sadových úprav, který navíc uvádí použité materiály – typ mulče v záhonech, druh navržených kamenů a kamenných šlapáků, výšky opěrných zídek apod. a stručně popisuje technologie založení výsadeb, technologie realizací stavebních prvků a uvádí množství použitého materiálu. Technický výkres doplňuje výkaz výměr, kde jsou popsány výměry jednotlivých ploch zahrady, množství jednotlivých kategorií použitých rostlin a množství použitého materiálu.

technicky vykres

Průvodní zpráva obsahuje popis současného stavu zahrady, požadované řešení od investora, návrh řešení zahrady, seznam a popis navržených rostlin, technologii založení zahrady a instrukce pro následnou údržbu zahrady i jednotlivých druhů navržených rostlin. Popis doprovází fotografie a vizualizace návrhu zahrady.

Rozpočet vypracujeme na základě Vašeho přání. Obsahuje seznam rostlinného materiálu s příslušnou výsadbovou velikostí a jednotkovou cenou, množství nerostlinného materiálu (ornice, substrát, rašelina, mulčovací kůra, štěrk, kameny, kůly ke stromům, hnojivo, autamatický zavlažovací systém, osvětlení atd.) a cenu za množstevní jednotku, ceny za provedenou práci a cenu za dopravu.