Projekční práce

 • projekty všech typů zahrad
 • architektonické studie – návrh sadových úprav
 • osazovací plány
 • technický výkres - výkazy rostlin a materiálů
 • vizualizace zahrad
 • projekty koupacích a zahradních jezírek

Realizace

 • realizace zahrad dle našich návrhů
 • včetně drobných zahradních staveb, opěrných zídek apod.
 • pokládka travních koberců
 • realizace vodních prvků
 • závlahové systémy

Pasportizace

 • zaměření stávajícího stavu zahrady
 • zhotovení dokumentace stávajícího stavu
 • inventarizace dřevin

Poradenství

 • pomoc při výběru dodavatele
 • výběr vhodných materiálů a rostlin
 • řešení detailů

Zprostředkujeme

 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • návrh a realizace závlahových systémů
 • výškové kácení dřevin